Rezerves kopiju veidošana ar SyncFolders (Windows)

syncfolders Jūsu ikdienas svarīgo un jutīgo failu rezerves kopēšanu piedāvājam veikt ar SyncFolders programmatūru. Šajā aprakstā atradīsit pamācību, kā uzinstalēt programmatūru, iepazīsimies ar saskarni un izveidosim nesarežģītu scenāriju atsevišķu mapju rezerves kopēšanai. Lai arī rezerves failu kopēšanai varat izmantot ārējo cieto disku vai USB zibatmiņu.

syncfolders  Lejupielādēt SyncFolders (ārējā saite)

Instalēšanas procedūra
Rezerves kopijas veidošanas scenārijs
Rezerves kopijas veidošanas procesa ieplānošana

Ja Jums nepieciešama papildus palīdzība vai ir jautājumi pirms rezerves kopēšanas scenārija izveides, lūdzu, sazinieties ar LU IT servisu. Ļoti lūdzam būt uzmanīgiem.
Instalēšanas procedūra


Uzsākam instalēšanu. Spiežam Next.

syncfolders

Izlasām licences nosacījumus, piekrītam, spiežam Next.

syncfolders

Norādām ceļu, kur instalēt SyncFolders. Iesakām atstāt noklusēto ceļu. Spiežam Next.

syncfolders

Piešķiram nosaukumu programmu grupai, kas tiks izveidota. Spiežam Next.

syncfolders

Izvēlamies, kur izveidot SyncFolders programmas saīsnes. Next.

syncfolders

Pārliecināmies par izdarītajām izvēlēm. Spiežam Install.

syncfolders

Gatavs.

syncfolders


Rezerves kopijas veidošanas scenārijs


Lai veidotu jaunu Nosacījumu, SyncFolders "Rules" cilnē atrodam un spiežam pogu "Create rule..."

syncfolders

Visa Nosacījuma galvenā darbošanās notiek "General" cilnē.

A - norādīsim avota mapi, kura ir tā galvenā kopējamā mape un kuras rezerves kopijas būs nepieciešamas

B - norādīsim ceļu uz mērķa mapi, kurā veidosim A mapes rezerves kopiju.

Šeit uzreiz divi brīdinājumi !
1) nenorādiet ceļu uz neeksistējošu mapi
2) nekādā gadījumā nenorādiet ceļu uz mapi, kurā jau ir iekšā kādi faili vai citas mapes. Norādiet speciāli šim nolūkam izveidotu TUKŠU mapi !


C - ierakstīsim informatīvu tekstu par Nosacījuma būtību.

D - rezerves kopijas veidošanas metode. Šī būtībā ir pati svarīgākā izvēle, kas faktiski noteiks, kāda būs failu un mapju pārvaldīšana sinhronizēšanas procesā. Ļoti rūpīgi izplānojiet un izvēlieties sev atbilstošo metodi un pārliecinieties, ka tieši tā būs īstā.

syncfolders

1. kopēšanas metode
Jaunie un izmainītie faili avota mapē tiks kopēti uz mērķa mapi.
Ja avota mapē fails tiek dzēsts, mērķa mapē tas tiek atstāts neskarts.
Ja avota mapē fails tiek izmainīts, mērķa mapē eksistējošajam tiek izveidota sava kopija speciālā mapē, bet pēc tam oriģinālajā vietā tiek aizstāts ar jauno versiju.

2. rezerves kopēšana
Jaunie un izmainītie faili avota mapē tiks kopēti uz mērķa mapi.
Ja avota mapē fails tiek dzēsts, mērķa mapē tas arī tiek dzēsts, bet tiek izveidota rezerves kopija speciālā mapē.
Ja avota mapē fails tiek izmainīts, mērķa mapē eksistējošajam tiek izveidota sava kopija speciālā mapē, bet pēc tam oriģinālajā vietā tiek aizstāts ar jauno versiju.
SyncFolders izveido nelielus datubāžu failus, lai izsekotu mapju un failu vēsturei.

3. divvirzienu sinhronizēšana
Jaunie un izmainītie faili avota mapē tiks kopēti uz mērķa mapi, un arī no mērķa mapes uz avota mapi.
SyncFolders izveido nelielus datubāžu failus, lai izsekotu avota un mērķa mapju un failu sinhronitātes vēsturei.

Iesakām izmantot otro, Back Up, rezerves kopēšanas metodi. Ja ir uztraukums par nejaušo failu dzēšanu, tad atgādinām, ka dzēstie faili šajā metodē tiks ievietoti speciālās mapēs ar laika zīmogu. Kamēr īpaši netiek norādīts Nosacījuma uzstādījumos "Versioning" cilnē, dzēsto failu vēsture tiek saglabāta.

syncfolders

Norādām avota mapi.

syncfolders

Norādām mērķa mapi. Ja mērķa mape vēl nav tikusi izveidota, to var izdarīt tagad ar pogu "Make New Folder".Nekādā gadījumā nenorādiet mapi, kurā jau ir iekšā faili un citas apakšmapes, citādi Jūs riskējat neatgriezeniski pazaudēt šos datus!

Iesakām avota un mērķa mapes izvēlēties tā, lai tās atrastos uz dažādiem fiziskajiem datu nesējiem. Piemēram, mērķa mape varētu būt ārējais cietas disks vai USB zibatmiņa. Kā alternatīvu LU ITD piedāvā LU darbiniekiem darba failu rezerves kopēšanai wbox tīkla diska vietu.

syncfolders

Pārliecināmies, ka ir iezīmēta izvēles rūtiņa pie "Include subfolders" (iekļaut apakšmapes).

Izvēlamies sinhronizēšanas metodi Back Up.

syncfolders

Papildus uzstādījumi.

"Versioning" cilnē nepieciešams iestatīt laiku, cik ilgi turēt dzēsto un mērķa mapē nevajadzīgo failu kopijas. Iezīmējam izvēles rūtiņu pie "Delete files after" un iestatām vēlamo laika intervālu dienās, mēnešos vai gados. Kad pabeigts, varam aizvērt, nospiežot OK.

syncfolders

Obligāti pirms sinhronizēšanas uzsākšanas veiciet testa simulāciju, kas ļaus noteikt, vai izveidotajā scenārijā viss ir kārtībā. Kad runa ir par jutīgu failu rezerves kopēšanu, neviens piesardzības solis nebūs lieks. Noteikti laba ideja ir izmēģināt SyncFolders vispirms ar maza apjoma datiem. Spiežam Scan.

syncfolders

Simulācijas režīma beigās tiek attēlots, kāds būs sinhronizēšanas process. Redzam, ka tiks izveidotas 2 mapes, 25 faili un to izmērs, nekas mērķa mapē dzēsts netiks. Šajā solī noteikti pievērsiet uzmanību, ja tiek uzrādītas kādas kļūdas. Varam spiest Synchronize.

syncfolders

Sinhronizēšana tiks veikta iezīmētajiem Nosacījumiem. Turpināt ? Jā.

syncfolders

Lūk, "Processing" cilnē tiek parādīts skaitļos, kas ir ticis sinhronizēts. Lai iegūtu izvērstāku informāciju, varam spiest "Details".

syncfolders

Ja nule izveidotais rezerves kopēšanas scenārijs ir tas, ko vēlējāties, ir laba doma šo saglabāt. Nosacījumus SyncFolder saglabā .rls formātā.

syncfolders


Rezerves kopijas veidošanas procesa ieplānošana


Ja esat izveidojis rezerves kopēšanas scenāriju un būtu nepieciešams, lai šāda rezerves kopēšana notiktu automātiski ik pēc noteikta laika posma vai pie citiem īpašiem nosacījumiem, Jūs varat Windows vidē izveidot automātisko uzdevumu (scheduled task). No "Rules file..." izvēlamies "Create scheduled task..."

syncfolders

"General" cilnē laukiem ir vairāk informatīvi aprakstošs raksturs. Piešķiram uzdevumam nosaukumu, pievienojam aprakstu.

syncfolders

"Triggers" cilnē tiek definēti nosacījumi, kuriem izpildoties, tiktu izpildīts uzdevums. Izvēlēsimies uzdevumu izpildīt katru darba dienu plkst.11:00. Spiežam OK, lai apstiprinātu.

syncfolders


Ja Jums nepieciešama papildus palīdzība vai ir jautājumi pirms rezerves kopēšanas scenārija izveides, lūdzu, sazinieties ar LU IT servisu.