SSI - html faila kā teksta fragmenta ievietošana

SSI (server side includes) tehnoloģijas var izmantot gan visi home.lanet.lv lappušu uzturētāji, gan arī tie, kas caur ieva.sp.lanet.lv serveri uztur Lanet centrā esošos organizāciju, LU struktūrvienību un projektu virtuālos webserverus.

Tipiskākais SSI pielietojums ir failu iekļaušana citos html dokumentos, lai atvieglotu uzturēšanu plašām mājaslapām, kurās vajadzīgi vienādi html fragmenti daudzos dokumentos.

Piemēram, ja vēlaties, lai visās jūsu lapās būtu vienādas kreisās puses, tad kreisās puses attēlošanai nepieciešamo html fragmentu jāieraksta failā "ietvars.html", bet šī fragmenta vietā jāieraksta rindiņa

‹!--#include virtual="ietvars.html" --›

Turpmāk, lai izmainītu lapu kreiso pusi, jums nebūs jāveic izmaiņas katrā failā, bet tikai failā "ietvars.html". Lai augstāk rakstītais izpildītos, failam, kurā ir šāda rindiņa, obligāti jābūt ar paplašinājumu .shtml.

Lūk, piemērs, kur redzams, kā index.shtml fails "izsauc" failu ietvars.html:
SSI

Failu apvienošana notiek serverī (home.lanet.lv) un klients (parasti - lapas lasītāja pārlūkprogramma) saņem gatavu, apvienotu html dokumentu. Vairāk par SSI iespējām var uzzināt no Apache webservera palīdzības:

http://httpd.apache.org/docs/2.0/howto/ssi.html
http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_include.html

Šajos aprakstos pieminētā exec komanda uz home.lanet.lv nav atļauta.

Līdz ar SSI ieviešanu ieviesta vēl viena izmaiņa home.lanet.lv webserverī - līdz šim vienīgais iespējamais direktorijas indeksa faila* nosaukums bija index.html.

Turpmāk par direktorijas (foldera) augstākās prioritātes indeksa failu kalpos fails ar nosaukumu index.shtml. Ja tāda faila attiecīgajā direktorijā nav, tad indeksa fails būs index.html. Esošajās home.lanet.lv lapās (arī virtuālajos serveros) šādu indeksa failu dublēšanās SSI ieviešanas brīdī nav konstatēta un lapu uzturētājiem nekādas pārbaudes vai izmaiņas šajā sakarā nav jāveic.* direktorijas indeksa fails - fails, kurš weblapu skatīšanā tiek izmantots, ja URLā nekāds faila nosaukums nav norādīts.