Tīkla diska pievienošana LU tīklā (Windows, OS X)


Savu ikdienas darbu rezerves kopiju veidošanai nelieliem datu apjomiem LU ITD piedāvā LU studentiem un darbiniekiem papildus tīkla diska vietu, ar kuru var operēt gluži kā ar lokālo disku. Atgādinām, ka LU tīkla disku iespējams lietot, tikai atrodoties LU tīklā. Ja neatrodaties LU tīklā, nepieciešams izmantot VPN. Šis attiecas uz LU tīkla diska pievienošanu gan Windows, gan Apple operētājsistēmās.

windows Microsoft Windows operētājsistēmām
apple Apple OS X operētājsistēmām
Microsoft Windows operētājsistēmāmNospiežam ar labo peles taustiņu uz "My Computer", izvēlamies "Map network drive".


map network drive


"Drive" laukā izvēlamies, ar kādu brīvo burtu apzīmēt pievienojamo tīkla disku.
"Folder" laukā rakstām

\\pdc.lanet.lv\username

kur username aizstājams ar Jūsu LU lietotājvārdu.
Iezīmējam izvēles rūtiņu "Reconnect at sign-in", ja vēlamies, lai, pārstartējot datoru, tīkla disks tiktu automātiski atkal pievienots.
Spiežam "Finish".


map network drive


Ievadiet savu LU lietotājvārdu un paroli. Iezimējiet izvēles rūtiņu "Remember my credentials", ka vēlaties, lai sistēma atcerās ievadīto lietotājvārdu un paroli.


map network drive


Līdz ar to tīkla disks ir pievienots. Lai to atvienotu, noklikšķiniet ar labo peles taustiņu uz tā failu pārlūkā un izvēlieties "Disconnect".


map network driveApple OS X operētājsistēmāmSākuma izvēlnē ejam uz "Go" - "Connect to server".


map network drive


"Server address" laukā ierakstām

smb://pdc.lanet.lv/username

kur username aizstājams ar Jūsu LU lietotājvārdu.
Spiežam "Connect".


map network drive


Savienojas...


map network drive


Iezīmējam izvēles rūtiņu "Registered user" un prasītajos laukos ievadām savu LU lietotājvārdu un paroli.
Iezīmējiet izvēles rūtiņu "Remember this password in my keychain", ja vēlaties, lai ievadītais lietotājvārds un parole tiktu saglabāti. To nepieciešams darīt, ja vēlaties, lai, pārstartējot datoru, resurss būtu atkal automātiski pieejams.


map network drive


Tīkla disks ir pieslēgts. Lai to atvienotu, jānospiež vertikālā bultiņa iepretim atvienojamajam resursam failu pārlūkā.


map network drive