Pieteikt mākoņpakalpojumu

Informējam, ka Latvijas universitāte (LU) 2017. gada 31. augustā ir noslēgusi līgumu ar LU Matemātikas institūtu (turpmāk - LU MII) par mākoņdatņošanas pakalpojuma izmantošanu - „Openstack virtuālo serveru komplekts ar publisku IP un ugunsmūri”. Līguma identifikācijas numurs 6012-A55/281. Šis pakalpojums dod iespēju LU struktūrvienībām izmantot LU MII piedāvāto infrastruktūras servisu atbilstoši līgumā noteiktajam cenrādim. Pakalpojums paredzēts pētnieciskiem vai akadēmiskiem mērķiem un nav nododams izmantošanai trešajām pusēm.

Pakalpojums dod iespēju Latvijas Universitātei operatīvi iegūt un izmantot lieljaudas skaitļošanas resursus atbilstoši pieprasījumam un norēķināties atbilstoši patērētajam apjomam. Pakalpojums dod iespēju elastīgi palielināt vai samazināt nepieciešamos resursus, tādejādi ietaupot izmaksas uzturēšanai, administrēšanai, telpu nodrošināšanai, neveidojot ilgtermiņa ieguldījumus servertehnikā.

Lai pieteiktu pakalpojumu, lūdzu, nosūtiet uz e-pasta adresi it.makonis@lu.lv Jums nepieciešamos parametrus skaitļošanas parametrus:

  1. nepieciešamā operētajsistēma;
  2. procesoru skaits;
  3. operatīvā atmiņa;
  4. diska vieta;
  5. termiņš;
  6. projekts;
  7. finansējums;
  8. kontaktinformācija;
  9. un papildus prasības.

LU ITD darbinieks sazināsies ar Jums un precizēs un nodos Jums nepieciešamo informāciju, kā arī iespēju robežās sniegs konsultācijas par resursu izmantošanu.


Pakalpojuma cenrādis (pieejams ar LU lietotājvārdu un paroli)