LU kalendāra sinhronizēšana

LU ITD piedāvā gan studentiem, gan pasniedzējiem, gan personāla darbiniekiem iespēju lietot automātiski izveidoto personalizēto kalendāru. Šo kalendāru var sinhronizēt starp dažādiem e-pasta klientiem un platformām. Piemēram, studenta vai pasniedzēja kalendārs sastāvēs no lekciju saraksta ierakstiem, un šos ierakstus var pārcelt uz sev ērtāko kalendāru un izmantot tā kalendāra iebūvētos apziņošanas mehānismus.

Saturs:
LU kalendāra izgūšana no LUIS
LUIS kalendāra statiskā importēšana LU e-pasta sistēmā
LUIS kalendāra dinamiskā importēšana LU e-pasta sistēmā
LUIS kalendāra statiskā importēšana Google Calendar
LUIS kalendāra dinamiskā importēšana Google Calendar
Kalendāra abonēšanas atteikšana Google Calendar
Google sinhronizācija ar mobilo tālruni īsziņu saņemšanai par kalendāra ierakstiem


LU kalendāra izgūšana no LUIS

Katrs LU lietotājs savu individualizēto kalendāru var atrast LUIS vietnē http://www.luis.lv sadaļā "Lekciju saraksts", izmantojot saiti "Izmantot telefonos u.c."

Atveras logs "Tava LUIS kalendāra adrese". Jūs varat gan lejupielādēt doto saiti kalendāra statiskai izmantošanai vai dinamiskai lietošanai.

Statiska lietošana nozīmē, ka kalendāru Jūs ielādējat vienu reizi, bet, ja tajā (LUIS ģenerētajā oriģinālajā versijā) būs izmaiņas, Jums tās nebūs pieejamas.

Dinamiska lietošana nozīmē, ka katras izmaiņas tajā (LUIS ģenerētajā oriģinālajā versijā) tiks atspoguļotas arī Jūsu kalendāra rīkā, kurā būsit to ielādējis. Šī metode, jāpiebilst, mēdz nestrādāt ar vecākām kalendāru rīku versijām.

Ja noklikšķināt uz kalendāra saites, Jums tiek piedāvāts to lejupielādēt tālākai [statiskai] lietošanai uz sava datora. Izvēlieties, kur saglabāt, un spiediet "Save file".

LUIS kalendāra statiskā importēšana LU e-pasta sistēmā

LU e-pasta sistēmā http://webmails.lu.lv atveram cilni "Kalendārs". Atrodam saiti ar ikonu "Import from ICS" (importēt no ICS [faila]).

Pieņemot, ka esam lejupielādējuši savu kalendāra failu no LUIS vietnes, norādām, kur tas atrodas un spiežam "Open".

Līdz ar to kalendārs ir ielādēts (kopēts) uz LU e-pasta sistēmu un visi kalendāra ieraksti nu ir redzami.

LUIS kalendāra dinamiskā importēšana LU e-pasta sistēmā

LU e-pasta sistēmā atveram cilni "Personīgie iestatījumi" un sadaļu "Calendar feeds". Nospiežam "+" simbolu, lai pievienotu jaunu ierakstu.

Jaunajā formas laukā ierakstām (kopējam un ielīmējam) saiti no LUIS, kā redzams attēlā. Spiežam "Saglabāt".

Atgriežoties uz cilni "Kalendārs", redzam, ka jaunais kalendārs ir ielādēts. Visas izmaiņas, kas tiks veiktas LUIS kalendrārā, būs atspoguļotas arī šajā kalendārā.

LUIS kalendāra statiskā importēšana Google Calendar

Dodamies uz Google Mail (http://www.gmail.com) un pieslēdzamies ar savu lietotājvārdu un paroli. Atveram Google Calendar - Settings - Calendar settings. Spiežam "Import calendar". Tālāk, izmantojot faila augšupielādēšanas metodi, norādām failu, ko dabūjām LUIS vietnē. Lieta darīta. Kalendārs redzams.

LUIS kalendāra dinamiskā importēšana Google Calendar

Dodamies uz Google Mail (http://www.gmail.com) un pieslēdzamies ar savu lietotājvārdu un paroli. Atveram Google Calendar. Zem "other calendars" izvēlamies "Add by URL".

"Add by URL" logā ievadām sava kalendāra saiti no LUIS. Spiežam "Add calendar".

Kalendāra abonēšanas atteikšana Google Calendar

Kalendārs ielādēts. Visas kalendāra izmaiņas LUISā tiks atspoguļotas arī šajā kalendārā.

Google sinhronizācija ar mobilo tālruni īsziņu saņemšanai par kalendāra ierakstiem

Google Calendar paralēli iespējai ziņot par katru kalendāra ierakstu atsevišķā e-pastā vai uznirstošajā logā, piedāvā arī atgādinājumu par kalendāra ierakstiem saņemt kā īsziņu mobilajā tālrunī. Tas ir īpaši izdevīgi, ja Jūsu tālrunim nav pastāvīgi ieslēgts bezvadu tīkla savienojums ar internet vai datu pieslēgums.

Lai aktivizētu šo iespēju, nepieciešams autorizēt savu mobilo tālruni pēc sava tālruņa numura, ko piešķīris Jums operators. Iekš "Calendar settings" izvēlamies cilni "Mobile setup" un laukā "Phone number" ierakstām savu tālruņa numuru (8 cipari), pārliecinoties, ka izvēlēta pareizā valsts. Spiežam "Send verification code".

Pēc brīža atnāk īsziņa no Google ar "verification code". Šis kods jāievada "verification code" laukā un jāspiež "Finish setup".

Tagad attiecīgi ir iespējotas SMS apziņošanas iespējas. Pēc katrām izmaiņām nepieciešams nospiest "Save".