Mobilo telefonu iepirkums

LU ITD informē, ka turpmāk Mobilo sakaru pakalpojumu līguma ietvaros nebūs iespējams iegādāties preces uz nomaksu. LU ir noslēgta Vispārīgās vienošanās ar “LMT Retail & Logistics”, pamatojoties uz Latvijas Universitātes organizēto iepirkumu “Mobilo sakaru telefonu piegāde Latvijas Universitātes vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2017/11_I), par mobilo sakaru telefonu piegādi.

LU ITD organizēs un palīdzēs Jums iegādāties Mobilo sakaru telefonus šis vienošanās ietvaros atbilstoši iepirkuma likuma prasībā. Zemāk aprakstīta procedūra, kā ITD veiks Jūsu mobilo sakaru telefonu iegādes pieteikumu apstrādi.Ja struktūrvienība vēlas iegādāties mobilo sakaru telefonu, tad struktūrvienībai jāatsūta uz e-pasta adresi it.iepirkums@lu.lv:
1. Nepieciešamā telefona modeli no piedāvātajiem modeļiem vai arī vēlamo modeli, kurš atbilst kādam specifikācijā norādītajiem tipiem;
2. apjomu;
3. paredzamo un/⁠vai vēlamo budžetu;
4. Vēlamo piegādes adresi

ITD darbinieki saskaņos Jūsu vēlmes un iespējas ar atbilstošajām iepirkuma sadaļām LU iepirkumā. Nepieciešamības gadījumā mēs pārliecināsimies par budžeta pieejamību pasūtījumam, sazinoties ar izpilddirektoru vai vadītāju. Katru piektdienu tiks veikta kopēja pasūtījuma noformēšana un preces pasūtīšana. Ja kā piegādes adrese būs norādīts ITD vai piegādes adrese nebūs norādīta, ITD veiks arī preces saņemšanu un pārbaudi. ITD nodrošinās iepirkuma dokumentācijas saglabāšanu elektroniskā formā.