IT iepirkums

ITD aicina primāri izmantot EIS iepirkumu sistēmu datortehnikas un toneru iegādei, taupot LU iepirkuma resursus specifiskiem gadījumiem vai brīžiem, kad atbilstošās EIS preces nebūs pieejamas.


Gadījumā, ja Jūs paši nevēlaties veikt IT iepirkumu, ITD piedāvā palīdzēt Jums iegādāties IT tehniku. Turpmāk aprakstīta procedūra, kā ITD veiks Jūsu iepirkuma apstrādi
Ja struktūrvienība vēlas uzticēt iepirkuma veikšanu ITD, tad struktūrvienībai jāatsūta uz e-pasta adresi it.iepirkums@lu.lv
1. nepieciešamās piegādes aprakstu;
2. apjomu,;
3. paredzamo un/⁠vai vēlamo budžetu;
4. piegādes adresi.

ITD darbinieki saskaņos Jūsu vēlmes un iespējas ar atbilstošajām iepirkuma sadaļām EIS vai LU iepirkumā. Nepieciešamības gadījumā mēs pārliecināsimies par budžeta pieejamību pasūtījumam, sazinoties ar izpilddirektoru vai vadītāju. Katru piektdienu tiks veikta kopēja pasūtījuma noformēšana un preces pasūtīšana. Ja kā piegādes adrese būs norādīts ITD vai piegādes adrese nebūs norādīta, ITD veiks arī preces saņemšanu un pārbaudi. ITD nodrošinās iepirkuma dokumentācijas saglabāšanu elektroniskā formā, ja iepirkums būs noticis, izmantojot LU iepirkumu.

Iepirkumu var veikt arī struktūrvienība, izmantojot EIS iepirkumu sistēmu vai LU iepirkumu. Lai veiktu LU iepirkumu, nepieciešams nosūtīt visiem vienošanās dalībniekiem vēlamās preces aprakstu un apjomu. Pretendentiem jāatsūta 2 (divu) darba dienu laikā cenas piedāvājumu, par kādu tas apņemas piegādāt preci. Struktūrvienībai jāizvēlas lētākais piedāvājums, kurš atbilst prasītajam aprakstam un 2 (divu) darba dienu laikā jāveic pasūtījums. Visi trīs saņemtie piedāvājumi jānosūta ITD uz e-pastu it.iepirkums@lu.lv, lai ITD varētu veikt iepirkumu arhīva izveidi.

1.daļa

statuss: Līguma noslēgšana
CPV: 30000000-9: Biroja un skaitļošanas tehnikas iegāde par summu 100000 eur.
Vispārīgā vienošanās 1.daļā slēgta ar SIA "TelCom", AS "Capital", SIA "ATEA"

Līgums un specifikācijas *
Līgums un specifikācijas (turpinājums) *

3.daļa

statuss: Līguma noslēgšana
CPV: 30000000-9: Toneru iegāde par summu 11999.99 EUR.
Vispārīgā vienošanās 3.daļā slēgta ar SIA "TelCom"

Līgums un specifikācijas *


* - pieejams tikai LU darbiniekiem no LU tīkla.


Tonerus un Biroja un skaitļošanas tehniku var iegādāties arī EIS (https://www.eis.gov.lv/EIS/).