Internet lietošanas pamācība iesācējiem

Katrs students, iestājoties Latvijas Universitātē, kļūst par Latvijas akadēmiskā skaitļotāju tīkla LANET lietotāju, jo viņam tiek piešķirts lietotāja vārds un parole, lai strādātu INTERNETā.

Katrs students ir pilnīgi atbildīgs par darbībām, kas tiek veiktas ar viņa izdalītiem resursiem. Līguma neievērošanas gadījumā konts var tikt slēgts, bet rupjos ētikas pārkāpuma gadījumos students var tikt atskaitīts no Latvijas Universitātes.

Elektroniskais pasts

Elektroniskā pasta adrese tiek piešķirta katram studentam. Adrese tiek veidota no lietotāja vārda (login) pievienojot @lanet.lv

Piemērs: lietotāja vārds (login) ir se88011, tad e-pasta adrese būs: se88011@lanet.lv

  • Saņemt elektronisko pastu iespējams ar jebkuru e-pasta klienta programmu, izmantojot POP3, SPOP3, IMAP vai SIMAP protokolus. Kā ienākošo pasta serveri jānorāda pophost.lanet.lv. Lai saņemtu e-pastu, nepieciešams ievadīt izsniegto lietotāja vārdu (login) un paroli (password).

  • Lai nosūtītu e-pastu ar klienta programmas palīdzību, nepieciešams norādīt izejošo pasta serveri mailhost.lanet.lv.

  • Iespējams lasīt un nosūtīt e-pastu ar WWW pārlūkotājprogrammas palīdzību. Adrese: https://webmails.lu.lv

Paroles mainīšana

Paroli ieteicams nekavējoši nomainīt, jo katrs lietotājs ir atbildīgs par darbiem, kas veikti izmantojot viņa paroli. Paroli maina iekš https://webmails.lu.lv


Papildus informācija par darbu LANET tīklā ir atrodama iekš http://www.lanet.lv/ sadaļā “Lanet lietotājiem”.

Neskaidrību gadījumā jautājumus sūtīt uz adresi .