Dspace repozitorijs Latvijas Universitātē

Šobrīd LU ir DSpace serveris dspace.lu.lv – t.s. "ražošanas" serveris, un ieiešanai tajā lietojams tas pats Jūsu LANET lietotājvārds un atbilstošā parole.

DSpace tiesību / pilnvaru iegūšana

Lai iegūtu tiesības un pilnvaras, vispirms nepieciešams vismaz vienu reizi veikt ieiešanu dspace.lu.lv vai dspacedev.lu.lv, izmantojot LANET loginu/paroli. Pēc tam vienkārši ir jāsūta epasts uz vai aivars.liepa@lu.lv, norādot, kur un kādas tiesības nepieciešamas, un viss tiks nokārtots.

Izšķir sekojošas tiesības:

administratora tiesības – tiesības pārvaldīt komūnu un veidot jaunas apakškomūnas, kolekcijas un labot un pārvaldīt esošās;

kuratora tiesības – tiesības pārvaldīt datus atsevišķās kolekcijās, ja noteikts, veikt iesūtīto datu kontroli pirms to galīgās apstiprināšanas, veikt datu labošanu;

ievietotāja tiesības – tiesības ievietot ierakstus konkrētā kolekcijā/kolekcijās.

lietotāja tiesības – tiesības apskatīt kolekcijā ievietotos ierakstus.

Augstāka līmeņa tiesības dod iespēju veikt arī zemāka līmeņa tiesībām atbilstošas darbības – administrators var izpildīt kuratoram un ievietotājam atļautus darbus, kurators var izpildīt ievietotāja, bet ne administratora darba procesus.

Komūnas pārvaldība

Katrai komūnai un apakškomūnai ir iespējams pievienot virkni aprakstošo lauku:

Ievadraksts (Introductory text) – ja nepieciešams sīkāk pastāstīt par attiecīgo komūnu, kas tā ir.

Autortiesības (copyright) – kādas ir lietotāju tiesības izmantot šeit publicētos datus.

Jaunumi (News) – aktuālie jaunumi, paziņojumi lietotājiem.

Veidojot šos aprakstus, ir iespējams veikt zināmu teksta formatēšanu ar HTMP līdzekļiem:

P - paragrāfs, B - treknraksts, I - kursīvs.

Komūnu var sīkāk sadalīt apakškomūnās, piemēram,

Savukārt kolekcijas jau ir komūnas iekšienē definētu materiālu kopums piemēram, fakultātei izveidojot mācību materiālu sadaļu, oficiālo dekanāta dokumentu sadaļu, darbinieku rakstu un studentu darbu sadaļas:

Kolekcijai aprakstu izveido līdzīgi kā komūnai, tikai papildus vēl parādās divi metadatu lauki – licenze (licence) un izcelsmes avots (provenance). Pirmais papildus definē noteikumus, kuriem jāpiekrīt un ko jāapstiprina, kad objekts tiek ievietots DSpace serverī, bet otrais ietver sevī ziņas par jebkuru kolekciju veidojošo objektu kopas īpašnieka vai pārziņa maiņu kopš tās radīšanas, kas būtu nozīmīga kolekcijas autentiskumam, integritātei un interpretācijai:

Pēc kolekcijas apraksta izveidošanas, nākošais solis ir tiesību piešķiršana:

Kolekcijai var definēt tās administratoru, kuratoru, iesūtītājus un lietotājus.

Ja tiek izvēlēts kāds no apstiprināšanas/noraidīšanas/metadatu labošanas variantiem, tad pirms iesūtītie materiāli parādīsies DSpace, tos būs jāizskata un jāapstiprina kuratoram. Labošanu ir iespējams atdalīt no apstiprināšanas/noraidīšanas soļa, vai arī apvienot vienā.

Tāpat ir iespējams definēt pieejas tiesības kolekcijai – vai tā būtu brīvi lasāma ikvienam, vai brīvi pieejami būs tikai objektu metadatni, bet ne paši objekti, vai arī kolekcija būs pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem, vai pat tikai kādai noteiktai reģistrēto lietotāju grupai. Tas var būt svarīgi, ja tiek plānots pārpublicēt ar autortiesībām aizsargātus darbus.

Tiesības var piešķirt kā lietotāju grupām (groups) , tā arī individuāliem lietotājiem (E-people).

Objektu ievietošana DSpace

Lietotājs var ievietot objektus tikai tajās kolekcijās, kurās viņam ir definētas ievietotāja vai plašākas tiesības. Parasti ievietotāja tiesības piešķir tikai reģistrētiem lietotājiem.

Pirmais solis ir izvēlēties kolekciju, kurā ievietot objektu. Visas lietotājam pieejamās kolekcijas uzrādās izkrītošā izveltnē:

Otrajā solī tiek prasīta papildus informācija par objektu, tā nosaukumiem, un tā agrāko publicēšanas statusu (ja tāds ir).

Pirmais pieprasījums ir svarīgs no DSpace uzbūves viedokļa – jo notiek sakārtošana pēc objekta nosakuma.

Otrais ir svarīgs gadījumos, kad objekts ir jau iepriekš publicēts, un ir jāiekļauj sasaiste ar agrāk izveidoto objekta kopiju.

Trešajā solī notiek DSpace minimāli nepieciešamo metadatu aizpilde pēc Dublin Core standartiem.

Sīkāk par katru no laukiem un tajos ierakstāmo informāciju var izlasīt Dublin core standartos, kas ir pieejami Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājas lapā:

http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/standarti/dublin-core

vai

http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/standarti/publikacijas/DublinCore_me...

http://www.lnb.lv/lv/bibliotekariem/standarti/dcmi-metadatu-termini-09.pdf

Pēc metadatu izveides nākamajā solī notiek paša objekta augšupielāde:

Attiecīgo objektu augšupielādē no ievietotāja datora, bet ir iespējams norādīt arī interneta adresi, no kuras paņemt attiecīgo objektu. Papildus ir iespējams norādīt arī īsu objekta raksturojumu. Jāatzīmē, ak vienam objektam var būt pievienoti vairāki gigitālie objekti, tā piemēram, objektam - referātam var būt pievienots kā pats referāta teksts, tā arī powerpoint prezentācija.

Pēc visu pamatdatu ievadīšanas, tie tiek parādīti un ir iespēja tos vēl uzreiz izlabot, ja pirmo reizi ievadot informāciju ir sanācis mazliet kļūdīties: