Piekļuve abonētajām datubāzēm ārpus LU, izmantojot datubāzu serveri

Izmantojot zemāk dotās saites uz Latvijas Universitātes (LU) abonētajām datubāzēm un veicot autorizāciju ar savu LU lietotājvārdu un paroli, Jūs varat pieslēgties datubāzēm arī ārpus LU datortīkla.

Lai pieslēgtos abonētajām datubāzēm, izmantojot datubāzu serveri, atšķirībā no VPN, nav jāveic konfigurēšana; pieslēgšanās no jebkura datora ar internetu datubāzēm iespējama, tikai ievadot savu LU lietotājvārdu un paroli.

Tās datubāzes, kas abonētas un pieejamas tikai no kādas konkrētas fakultātes datoriem, izmantojot šo autorizāciju, būs pieejamas tikai konkrētās fakultātes studentiem un darbiniekiem, atpazīstot tos pēc LU lietotājvārda un paroles. Taču dažas datubāzes tomēr pieejamas tikai uz vietas konkrētajā fakultātē.

Iespējams, ka ar laiku šis saraksts tiks papildināts arī ar citām LU abonētajām datubāzēm.

Lietojot abonētās datubāzes, lūdzam, ievērot datubāzu lietošanas noteikumus, piemēram, datubāzes ebrary izdrukas un kopēšanas ierobežojumus.

Šobrīd piekļuve abonētajām datubāzēm, izmantojot datubāžu serveri, tiek piedāvāta testa režīmā, tāpēc, ja pamanāt tehniskas kļūdas un problēmas, pieslēdzoties zemāk dotajām datubāzēm, lūdzu, sazinieties ar LU IT servisu ().